Skip to main content

Blog entry by IC3

Chứng chỉ IC3(Chuẩn kỹ năng tin học cán bộ, công chức, viên chức)

Chứng chỉ IC3(Chuẩn kỹ năng tin học cán bộ, công chức, viên chức)

Chứng chỉ IC3 (The Internet and Computing Core Certification) là chứng chỉ quốc tế về sử dụng máy tính và Internet cơ bản. Bài thi đề cập đến những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về công nghệ số. Tại Việt Nam, thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Việt để thực hiện bài thi này.
Theo các thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Nội vụ: cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học; giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập ngoài những tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đúng chuyên môn, cần phải có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận đáp ứng yêu cầu của chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, nhà trường thông báo tuyển sinh đào tạo, thi chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 phiên bản

GS4 (Windows 7, Microsoft Office 2010) như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:
- Cán bộ công chức để nâng lương nâng ngạch.
- Viên chức giáo dục, y tế
- Sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu.
2. Tổ chức đào tạo:
a. Thời gian đào tạo: 60 tiết.
b. Số lượng học viên: 25 học viên/lớp
c. Các nội dung đào tạo:
– Máy tính căn bản (Computing Fundamentals): 20 tiết.
– Các ứng dụng chủ chốt (Key Applications): 20 tiết.
– Cuộc sống trực tuyến (Living online): 20 tiết.
d. Lịch học (dự kiến): Cả ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
3. Hồ sơ đăng ký:
– Bản sao chứng minh thư nhân dân (công chứng);
– 3 Ảnh(3x4)
3. Địa chỉ liên hệ tư vấn
Ta sẽ tìm hiểu “Chứng chỉ tin học IC3 có phải là chứng chỉ công nghệ thông tin chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản” đúng hay sai?
– Chứng chỉ Ic3 là gì:  6 tiêu chí để một trường được công nhận là trường chất lượng cao. Trong đó IC3 được coi là chuẩn tin học đầu ra bắt buộc  của 100% sinh viên tốt nghiệp và toàn bộ giáo viên, giảng viên.
– Chứng chỉ công nghệ thông tin (chứng chỉ tin học) thi công chức:
+ Hiện nay để thi tuyển công chức Sở nội vụ đã ban hành Công văn số 1814/SNV-ĐTBDTD về điều kiện văn bằng chứng chỉ công nghệ thông tin dự tuyển công chức, viên chức.
+ Trong đó Thông tư  03/2014 /TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin .
–  Theo đó người tham gia dự tuyển công chức, viên chức cần có chứng chỉ công nghệ thông tin, chứng chỉ tin học theo đúng chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản.
Nơi đào tạo chứng chỉ tin học IC3 chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng thi công chức, viên chức.
Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội chuẩn IC3 trực thuộc Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội đào tạo chứng chỉ công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

  • Share

Reviews

Show comments
  • Picture of IC3IC3 - Thu, 2 Jan 2020, 11:54 PM
    This is the second Photoshop course I have completed with Cristian. Worth every penny and recommend it highly. To get the most out of this course, its best to to take the Beginner to Advanced course first.

    The sound and video quality is of a good standard. Thank you Cristian.
  • Picture of IC3IC3 - Thu, 2 Jan 2020, 11:54 PM
    This is the second Photoshop course I have completed with Cristian. Worth every penny and recommend it highly. To get the most out of this course, its best to to take the