Skip to main content

Blog entry by IC3

GIỚI THIỆU IC3

GIỚI THIỆU IC3

1. Tổng quan về bài thi IC3 GS4

GS4 (Global Standard 4) là tiêu chuẩn toàn cầu về năng lực sử dụng các ứng dụng công nghệ, thiết bị kỹ thuật số mới nhất hiện nay được công nhận bởi các tổ chức uy tín trên toàn thế giới.

2. Cấu trúc bài thi IC3

IC3  được xây dựng bao gồm 03 bài thi thành phần:

 • Máy tính căn bản (Computing Fundamentals): Gồm các nội dung cơ bản về phần cứng, phần mềm, hệ điều hành và cách xử lý những sự cố thường gặp.
 • Các ứng dụng chính (Key Applications): Gồm các kiến thức cơ bản về các phần mềm ứng dụng trong bộ phần mềm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access.
 • Cuộc sống trực tuyến (Living Online): Gồm các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, cách sử dụng và tìm kiếm thông tin trên mạng, các phần mềm duyệt web, thư điện tử, mạng xã hội và các quy tắc ứng xử trên mạng, sử dụng máy tính an toàn.

 • Share

Reviews

Show comments
 • Picture of IC3IC3 - Thu, 2 Jan 2020, 11:53 PM
  This is the second Photoshop course I have completed with Cristian. Worth every penny and recommend it highly. To get the most out of this course, its best to to take the Beginner to Advanced course first.

  The sound and video quality is of a good standard. Thank you Cristian.
 • Picture of IC3IC3 - Thu, 2 Jan 2020, 11:54 PM
  This is the second Photoshop course I have completed with Cristian. Worth every penny and recommend it highly. To get the most out of this course, its best to to take the