Skip to main content

Blog entry by IC3

IC3 Spark: Dự án Florida và Việt Nam

IC3 Spark: Dự án Florida và Việt Nam

IC3 Spark đang được áp dụng trên toàn thế giới. Xem cách các nhà quản lý Việt Nam hợp tác với các trường học ở Florida để thực hiện chứng chỉ IC3 Spark trên khắp đất nước của họ. Certiport  Là nhà cung cấp hàng đầu về chương trình giảng dạy học tập, kiểm tra thực tế, và các kỳ thi chứng chỉ CNTT dựa trên hiệu quả để mở ra cơ hội học tập và nghề nghiệp cho người học.

 

  
   

  • Share

Reviews