Skip to main content

4 Courses

 Máy tính căn bản (Computing Fundamentals)
THCS Lý Phong
Preview Course

THCS Lý Phong

Máy tính căn bản (Computing Fundamentals)

Hiểu biết cơ bản như thế nào là một hệ điều hành, cách thức hoạt động, sử dụng và quản lý hệ điều hành như thế nào.

 • (0)
 • Các ứng dụng chủ chốt (Key Applications)
  THCS Lý Phong
  Preview Course

  THCS Lý Phong

  Các ứng dụng chủ chốt (Key Applications)

  Các ứng dụng chính (Key Applications): Gồm các kiến thức cơ bản về các phần mềm ứng dụng trong bộ phần mềm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access.

 • (0)
 • Cuộc sống trực tuyến (Living online)
  THCS Lý Phong
  Preview Course

  THCS Lý Phong

  Cuộc sống trực tuyến (Living online)

  Cuộc sống trực tuyến (Living Online): Gồm các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, cách sử dụng và tìm kiếm thông tin trên mạng, các phần mềm duyệt web, thư điện tử, mạng xã hội và các quy tắc ứng xử trên mạng, sử dụng máy tính an toàn.


 • (0)